Etela
Roth
Celsa Steel
Etela
Roth
Celsa Steel
cp05

Kontakt

Tränare :   Jan Hagman, janhagman77(at)gmail.com, 0400 272 072
Lagledare: Roger Roos, rogeraroos(at)gmail.com, 0400 471 260

Medlemsansökan: 
https://atom.flomembers.com/bk-46-handboll/members/application/createApplication

E-posten måste vara unik. När ni anmäler ert barn, använd då barnets e-postadress,
använd er egen e-post i GRUPP-rutan.
Språket väljer ni genom att klicka på ikonen uppe i högra hörnet.
Medlemsavgiften är 30 € för säsongen 2019-2020.